Advokat Göteborg

Advokater med kunskap, erfarenhet och stort hjärta

Juridiskt stöd
i hela rättsprocessen

Advokater som tar tillvara dina intressen

Välkommen till en erfaren och kunnig advokat i Göteborg. Vår byrå representerar professionalitet, breda kunskaper inom juridik och ett stort personligt engagemang. Har du hamnat i juridiska svårigheter så hjälper vi dig att tillvarata dina intressen!

Välkommen att kontakta oss. Första mötet är alltid kostnadsfritt och förutsättningslöst. Anlitar du oss som advokat kan du känna dig trygg och förvissad om att du får den rätta juridiska rådgivningen.

En advokat i Göteborg som står vid din sida

Är du brottsmisstänkt? Du har du rätt att ha en advokat vid din sida under hela den rättsliga processen. När du anlitar en advokat från vår byrå i centrala Göteborg så gör vi allt vi kan för att tillvarata din rätt. Vi arbetar med ett övergripande mål för ögonen: att utgången av den rättsliga processen ska bli så gynnsam som möjligt för dig. Du har rätt att välja en advokat som du har förtroende för – hos oss kan du få hjälp att hitta rätt.

Våra advokater är specialiserade på brottmål, men vi arbetar även med en rad andra rättsområden. Oavsett vilket rättsproblem du har så kan vi ge dig rådgivning och stöd. Anlitar du oss så är vi med dig hela vägen.

Vi är med dig under hela rättsprocessen

När du anlitar oss som din advokat i Göteborg så kan vi medverka vid polisförhör, bevaka dina rättigheter och se till att du vet vad som händer i polisutredningen. Vi hjälper dig att förbereda försvaret, bland annat genom att söka efter bevisning som kan gynna dig i en rättegång. Vi går igenom dokumentationen och kontrollerar om någon väsentlig bevisning saknas eller om något behöver utredas vidare. Vi kan också vidta egna utredningsåtgärder och begära att polisen gör relevanta kompletteringar.

I de fall då vi inte har möjlighet att ta ett uppdrag kan vi med hjälp av vårt breda kontaktnät hjälpa dig att hitta en annan kompetent och erfaren advokat i Göteborg.

lagbok

Ett tryggt stöd genom hela rättsprocessen

Om en polisutredning leder till åtal så är vi med och sköter ditt försvar inför och under rättegången. Vi ser till att du är väl förberedd och vet vad som gäller inför rättegången, vi lägger fram bevisning och påpekar de brister som finns i åklagarens bevisning. Vi leder också korsförhör med vittnen som kallas av både försvar- och åklagarsidan. När domen väl har fallit så tar vi hand om eventuella överklaganden och hjälper till med skadeståndsanspråk.

Vi arbetar hårt för friande dom – eller en lämplig påföljd

Det är alltid viktigt att du begär en skicklig advokat om du är misstänkt för brott. Detta gäller oavsett om du är skyldig eller oskyldig. Är du skyldig till brott och åklagaren lyckats bevisa det utom rimligt tvivel så blir påföljden en viktig fråga för advokaten. Vi gör alltid allt vi kan för att våra klienter ska få en lämplig påföljd.

Välkommen att kontakta oss – vi kan bli din advokat i Göteborg och hjälpa dig genom hela rättsprocessen med fast och varsam hand.

 

Alltid på klientens sida i rätten