Advokat Göteborg

Advokater med kunskap, erfarenhet och stort hjärta

Juridiska områden

Bred juridisk kompetens

Vi har stor juridisk kompetens och tar uppdrag inom en rad olika juridiska områden.

Brottmål. Vi står vid våra klienters sida hela vägen från förundersökning till dom och eventuella överklaganden.

Arbetsrätt. Inom arbetsrätt arbetar vi med följande frågor: anställningsformer, uppsägning, avsked, offentligt anställda.

Bolagsrätt. Här ingår frågor som berör aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar.

Civilrätt. Civilrätt handlar i förenklade ordalag om tvister mellan privatperson och privatperson och inkluderar områden som allmän avtalsrätt, entreprenörrätt, sak- och insolvensrätt samt köprätt.

Familjerätt. Våra advokater arbetar med ett flertal områden inom familjerätt. Arvsrätt, barnrätt, bodelning, parförhållanden.

 

Vi hjälper dig när du hamnar i rättsliga klammerier