Advokat Göteborg

Advokater med kunskap, erfarenhet och stort hjärta

Juridisk rådgivning

Advokat – ett krävande och ansvarsfullt yrke

Alla advokater ska följa så kallad god advokatsed. Grunderna för detta finns nedtecknade i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

Detta regelverk har en huvudsaklig uppgift: att värna klientens intressen. Kärnvärden är lojalitet med klienten, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt. Klienten ska kunna känna sig trygg i att advokaten hela tiden tillvaratar klientens intressen.

Kraven för att få bli advokat är självklart höga beroende på det stora ansvaret, därför är advokattiteln en mycket viktig kvalitetsstämpel.

Femårig juristutbildning ett krav

För att bli advokat måste man först genomgå en femårig juristutbildning och ta en jur.kand./juristexamen vid ett universitet. Dessutom krävs det minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet.

lagbok

Dessutom krävs en advokatexamen, som avslutas med en muntlig examination. Den sökande ska också ha ordnad ekonomi, vara redbar och lämplig för att arbeta som advokat. En advokat måste dessutom genomgå minst 18 timmars vidareutbildning varje år.

Advokat eller jurist – vad är skillnaden

Jurist är ingen skyddad titel. Vem som helst får kalla sig jurist och det finns inga krav på utbildning eller erfarenhet för att man ska få kalla sig jurist.

Advokattiteln är dock skyddad i lag. Bara om man är medlem i Sveriges Advokatsamfund får man kalla sig advokat. Alla våra advokater är medlemmar och har rätt att använda denna titel. En trygg försäkring för våra klienter, som kan räkna med stor juridisk kompetens och hårt arbete oavsett vilken typ av rättsfall det handlar om. 

 

Advokater med erfarenhet, kompetens – och ett stort hjärta